บทบาทของการตลาดออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้น

บทบาทของการตลาดออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้น

การตลาดออนไลน์

บทบาทของโซเชียลมีเดียในการตลาดออนไลน์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุกิจกรรมการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบมากที่สุดโดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมบรรยาย ตัวอย่างการศึกษาทั้งหมดประกอบด้วยบทความเชิงประจักษ์คุณภาพสูง

การประเมินและวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อค้นหาความคล้ายคลึงและข้อโต้แย้งที่สำคัญในผลการวิจัยที่ได้รับ ผลการตรวจสอบพบว่าปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภค การสร้างเนื้อหา และการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการเป็นกิจกรรมการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่มีความหมายมากที่สุด

สิ่งเหล่านี้ส่งผลในเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงแบรนด์ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ประสบการณ์ของผู้บริโภค และทัศนคติของลูกค้าโดยรวม สรุปได้ว่าแม้ว่าโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลขั้นสูง แต่ก็มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการและการส่งเสริมการขาย

ไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม ในช่วงเวลานั้น อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุด และขณะนี้สามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์มแบบเดิมที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมของสินค้าและบริการ

ตามที่ระบุไว้โดย Leeflang, Verhoef, Dahlström และ Freundt (2014) ในช่วงต้นปี 2007 การใช้จ่ายของผู้บริโภคออนไลน์ในสหรัฐฯ เกิน 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การคาดหมายว่าอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตและการตลาดออนไลน์จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเท่านั้น

ดังนั้นบทบาทของการมีอยู่บนเว็บและการตลาดดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการแข่งขันและความสำเร็จขององค์กร เทคนิคออนไลน์ต่างๆ ได้ถูกรวมเข้ากับระบบการตลาดขององค์กรแล้ว และในปัจจุบันนี้มีการใช้เป็นประจำ ซึ่งจะมองเห็นได้ว่าการตลาดออนไลน์มีบทบาทสำคัญในโลกของอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน